Author Archives: admin

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ จันทบุรีเมืองแห่งความสุข”

วันที่ 10 มิถุนายน 2557  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ จันทบุรีเมืองแห่งความสุข” ณ หน้าลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี        

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุุรีประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร จังหวัดจันทบุรี (คพจ.จันทบุรี)

การประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร จังหวัดจันทบุรี (คพจ.จันทบุรี) คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดจันทบุรี และคณะกรรมการศูนย์ประสานกระจายผลผลิตด้านการเกษตรสู่ผู้บริโภค วันที่ 10 มิถุนายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลผลิตการ เกษตร จังหวัดจันทบุรี (คพจ.จันทบุรี) คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดจันทบุรี และคณะกรรมการศูนย์ประสานกระจายผลผลิตด้านการเกษตรสู่ผู้บริโภค จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจัดรายการวิทยุ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน”

วันที่ 9 มิถุนายน 2557นายสามารถ ลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการ ผู้ว่าฯพบประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี FM 90.25 MHz. เวลา 06.00-07.00 น.      

นายคำรณ หว่างหวังศรี พิธีกรรายการ ไทยทีวีสีช่อง 3 เข้าขอสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บันทึกเทปรายการออกอากาศทางช่อง 3 โดยมีนายคำรณ หว่างหวังศรี เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอัญเชิญพวงมาลาหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ วางหน้าหีบศพ นางกาญจนา นาคนันทน์ ศิลปินแห่งชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อัญเชิญพวงมาลาหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ วางหน้าหีบศพ นางกาญจนา นาคนันทน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ วัย 93 ปี ด้วยโรคชรา สำหรับ “กาญจนา นาคนันทน์” เป็นชาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ วัดนากระชาย อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมท่องเที่ยว “ช่วงหนึ่งของชีวิตที่งดงาม บนเส้นทางบุญทั่วไทย”

ด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยว “ช่วงหนึ่งของชีวิตที่งดงาม บนเส้นทางบุญทั่วไทย” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมให้วัดในทุกภูมิภาคได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบุญในเทศกาลวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาตลอดปี บนเส้นทางท่องเที่ยวแสวงบุญใน 6 ภาค 15 เส้นทาง 67 จังหวัด 145 วัด โดยจังหวัดจันทบุรีมีวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1 วัด คือ วัดเขาสุกิม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2014/06/ทำบุญ.pdf

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งกองบัญชาการการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งกองบัญชาการการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ครบรอบปีที่ 36 วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ กองบัญชาการการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลำดับที่ 40 พร้อมด้วย นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในจังหวัดจันทบุรี  โดยช่วงเช้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมครอบครัวได้ไหว้ขอพร ศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน้าค่ายตากสิน สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระปิยะมหาราช รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณหน้าสำนักงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ศาลากลางหลังเก่า จากนั้นได้เดินทางไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทุ่งนาเชย ก่อนเดินทางเข้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี สักการะพระพุทธสิหิงค์ ณ มณฑปหน้าศาลากลาง สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และได้เข้าถวายราชสักการะพระแสงราชศัสตรา ประจำมณฑลจันทบุรี ณ ห้องคลังจังหวัด เสร็จแล้วจึงถวายสักการะพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดจันทบุรี…

ประชาสัมพันธ์งาน “สุดยอดของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก ประจำปี 2557″

ขอเชิญเที่ยวงาน ” สุดยอดของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก ประจำปี 2557 ” คลิกเพื่อดาวน์โหลด ตารางกิจกรรม งานสุดยอดของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก ติดตามข่าวสารและภาพบรรยากาศ งานสุดยอดของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก ได้ทางเฟสบุคจังหวัดจันทบุรี  https://www.facebook.com/chanthaburi.go.th