Author Archives: admin

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ ณ คลองภักดีรำไพ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลเอก คณิต เพิ่มทรัพย์ รองสมุหราชองครักษ์ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติภารกิจแทนพระองค์ มาทรงเปิดคลองภักดีรำไพ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ประตูระบายน้ำปากคลองภักดีรำไพ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายสรุปแก่คณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 62

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายสรุปแก่คณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 62 จำนวน 164 นาย โดยเดินทางมาศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ และดูงานพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2560    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สู่อนาคตที่ยั่งยืน คืนคนดีให้สังคม”

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุม แดน ๘ เรือนจำกลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สู่อนาคตที่ยั่งยืน คืนคนดีให้สังคม” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 08.45 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระคุณต่อแผ่นดินไทย ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม ถอดบทเรียน และสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม ถอดบทเรียน และสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมถอดบทเรียน วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ตลอดจนอุปสรรคต่างๆ ของช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา เพื่อค้นหามาตรการ แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง ให้เกิดความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนื่องในครั้งต่อไป…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “ลาดตระเวนคัพ” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “ลาดตระเวนคัพ” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 และร่วมแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโป่งน้ำร้อน กับทีมผู้บังคับบัญชากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ณ สนามแข่งขันหมวดลาดตระเวนระยะไกล ฐานพญากำพุช ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจล้งส่งออกทุเรียนในพื้นที่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนาวาเอก จาริก พัวพานิช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 19 ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองจันทบุรี ที่ทำการปกครองอำเภอท่าใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ตำรวจภูธรท่าใหม่ ลงพื้นที่ตรวจล้งส่งออกทุเรียนในพื้นที่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี หลังจากที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีได้รับเรื่องร้องเรียนว่าล้งส่งออกแห่งหนึ่งในอำเภอท่าใหม่นำทุเรียนด้อยคุณภาพส่งออกต่างประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จึงนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบล้งส่งออกดังกล่าว ซึ่งเป็นล้งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าประชารัฐ ตำบลสีพยา “สีพยาเพิ่มพูนทรัพย์”

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย รศ.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าประชารัฐ ตำบลสีพยา “สีพยาเพิ่มพูนทรัพย์” เพื่อจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสแก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรที่ทำการปกครองอำเภอ จังหวัดจันทบุรี “สู่ความเป็นเลิศในการเป็นข้าแผ่นดิน” รุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรที่ทำการปกครองอำเภอ จังหวัดจันทบุรี “สู่ความเป็นเลิศในการเป็นข้าแผ่นดิน” รุ่นที่ 1 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากรของทีทำการปกครองอำเภอ จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อขับเคลื่อนให้ที่ทำการปกครองอำเภอเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรของที่ทำการปกครองอำเภอ จังหวัดจันทบุรี รวมจำนวน 167 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2560…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และครุภัณฑ์การแพทย์

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และครุภัณฑ์การแพทย์ ตามโครงการจัดหารถบริจาคโลหิตและครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลพระปกเกล้า และช่วยแก้ไขปัญหาโลหิตขาดแคลนและพัฒนาระบบงานธนาคารเลือดให้มีความคล่องตัวในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริจาคโลหิตในชุมชน สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่างๆในจังหวัดจันทบุรี โดยได้รับเงินบริจาคจากคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี หน่วยงานราชการในจังหวัดจันทบุรี ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี