Author Archives: admin

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในโอกาสเดินทางมาแถลงข่าว

วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ สถานีตำรวจภูธรขลุง จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ให้การต้อนรับ พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในโอกาสเดินทางมาแถลงข่าวเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายและใช้อาวุธปืนในงานวันไหลอำเภอขลุง เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุม กต.ตร.จว.จันทบุรี

วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดจันทบุรี (กต.ตร.จว.จันทบุรี) เป็นประธานในการประชุม กต.ตร.จว.จันทบุรี โดยมี รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี ผกก.สภ. สวญ.สภ. และตัวแทน กต.ตร.จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนมของสหกรณ์ พ.ศ. 2560

วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนมของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 และพิธีมอบแผ่นยางพาราปูพื้นคอกโคนมแก่สมาชิกสหกรณ์ ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ประจำเดือนเมษายน 2560

วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ประจำเดือนเมษายน 2560 เพื่อเป็นการพบปะหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยงานต่างๆ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะระหว่างส่วนราชการ โดยในครั้งนี้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ นำส่วนราชการต่างๆให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาให้การบริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการให้บริการงานในหน้าที่ การให้ความรู้ ตอบข้อหารือ การมอบเงินสงเคราะห์ การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สืบสานตำนานแห่พระบาท และชักเย่อเกวียน ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมื่อพระเจ้าตากมาเมืองจันท์ ประจำปี พ.ศ. 2560”

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 เวลา 20.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สืบสานตำนานแห่พระบาท และชักเย่อเกวียน ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมื่อพระเจ้าตากมาเมืองจันท์ ประจำปี พ.ศ. 2560” จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน สภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี และสภาวัฒนธรรมอำเภอขลุง เพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีแห่พระบาทชักคะเย่อเป็นความเชื่อความศรัทธาของชาวตำบลตะปอน และตำบลใกล้เคียงที่ปฏิบัติสืบทอดมาเป็นร้อยปี และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศขึ้นทะเบียนการชักเย่อเกวียนพระบาทของตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 3 มิติ ประจำปี 2560

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 3 มิติ ประจำปี 2560 ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ โดยทางน้ำ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้นำกองผ้าป่าออกเดินทางด้วยการพายเรือมาตามแม่น้ำจันทบุรี แล้วนำกองผ้าป่าขึ้นที่อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม เพื่อประกอบพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม)…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญตามประเพณีของหมู่บ้านเสม็ดงาม ณ วัดเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญตามประเพณีของหมู่บ้านเสม็ดงาม ณ วัดเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปกราบนมัสการพระเดชพระคุณ พระธรรมเมธี กราบนมัสการพระราชจันทโมลี พระราชธรรมเมธี พระอรรถโมลี และเจ้าอาวาสวัดใหม่เมืองจันทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย ในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปกราบนมัสการพระเดชพระคุณ พระธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมคณะเดินทางไปกราบนมัสการพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เดินทางไปกราบนมัสการ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560

วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560 และพิธีกวนข้าวทิพย์ ณ วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้มีการสืบทอดต่อกันไป ตลอดจนได้บำเพ็ญกุศลในทางพุทธศาสนา และได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส ตามแบบแผนประเพณีไทยโบราณที่ถือปฏิบัติกันมาช้านาน