Author Archives: admin

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์

วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร ในพิธีบำเพ็ญเนกขัมมบารมี (ถือบวช) และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดบ้านขอม (เวชทรัพย์) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มย่อยระดับภาค

วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มย่อยระดับภาค ครั้งที่ ๑ กลุ่มภาคกลางตอนกลางและกลุ่มภาคตะวันออกเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการสร้างความสามัคคีปรองดอง ณ หอประชุม ทภ.๑ กรุงเทพมหานคร  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี แถลงต่อสื่อมวลชนกรณีมีผู้เสนอข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์

วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย พลเรือตรี นพรัตน์ เลิศล้ำ เสนาธิการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด นาวาเอก จาริก พัวพานิช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) พันตำรวจเอก เสน่ห์ จรรยาสถิต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ได้แถลงต่อสื่อมวลชน ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี กรณีมีการเสนอข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับเรื่องมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากชาวแอฟริกันผิวสี ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งการเสนอข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวเป็นสิทธิ์สามารถกระทำได้ แต่ขอให้แสดงความคิดเห็นด้วยความระมัดระวัง บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับรองเลขาธิการ กปร.

วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรีต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามบาสเก็ตบอล สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานเปิดงาน “วันไอยเรศบานที่จันทบุรี” ครั้งที่ ๑๕

วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “วันไอยเรศบานที่จันทบุรี” ครั้งที่ ๑๕ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษามหาราชินี สวนสาธารณสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พบปะชาวแอฟริกาเพื่อทำความเข้าใจและให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ตามที่มีการเสนอข้อมูลข่าวสารในโซเชียลทั้งทางเฟสบุ๊คซ์ และไลน์ เกี่ยวกับเรื่องมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากชาวแอฟริกา (ผิวดำ) ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีขอเรียนชี้แจงว่า มีชาวแอฟริกา (ผิวดำ) เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรีตามข้อมูลของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี จำนวนประมาณ ๗๐๐ คน โดยส่วนใหญ่มาประกอบอาชีพค้าขายพลอย และเป็นพนักงานของบริษัทค้าขายพลอย เช่าที่พักอาศัยในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี นับถือศาสนาอิสลาม โดยจะมีการทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันทุกวันศุกร์ ณ มัสยิดยันน่าตุ้ลมูฮายี่รีน ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และจากการติดตามความเคลื่อนไหวของหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ไม่ปรากฏข่าวสารที่เป็นภัยต่อความมั่นคง แต่มีความแตกต่างเรื่องสภาพทางสังคมจิตวิทยา เช่น ผิวสี ภาษาพูด และวัฒนธรรม เป็นต้น สำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น โดยในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี งานย้อนรอยอดีตกาลสานต่อปัจจุบันบางกะจะ

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ วัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ย้อนรอยอดีตกาลสานต่อปัจจุบันบางกะจะ” ซึ่งตำบลบางกะจะได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ มีความหลากหลายของภูมิปัญญาในชุมชน โดยงานย้อนรอยอดีตกาลสานต่อปัจจุบันบางกะจะจัดระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความตระหนักในการเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ และร่วมมือกันรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ตลอดไป สร้างคนรุ่นใหม่ให้มีโอกาสเรียนรู้ภูมิปัญญา และมีความรัก ความหวงแหนในอัตลักษณ์ของชุมชน พร้อมสืบสานต่อไป    …

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ ณ คลองภักดีรำไพ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ พลเอก คณิต เพิ่มทรัพย์ รองสมุหราชองครักษ์ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติภารกิจแทนพระองค์ มาทรงเปิดคลองภักดีรำไพ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ประตูระบายน้ำปากคลองภักดีรำไพ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี