ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอขลุง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางไปติดตามและรับฟังการบรรยายสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอขลุง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางไปติดตามและรับฟังการบรรยายสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอขลุง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง…

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม และปิดการอบรม โครงการอบรมการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม และปิดการอบรม โครงการอบรมการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจัดโดยศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล และสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบปัญญาบัตร ตามโครงการ “ชราอย่างมั่นใจ สูงวัยด้วยภูมิปัญญา” ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังใหม่ รุ่นที่ ๒

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบปัญญาบัตร ตามโครงการ “ชราอย่างมั่นใจ สูงวัยด้วยภูมิปัญญา” ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังใหม่ รุ่นที่ ๒ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ได้ร่วมกับผู้สูงอายุตำบลวังใหม่และองค์กรภาคีเครือข่ายจัดขึ้นตามหลักสูตรการเรียนการสอน  

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com