ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดอบรมนายจ้าง/สถานประกอบการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดอบรมนายจ้าง/สถานประกอบการ

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๕ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมนายจ้าง/สถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกำหนดการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับที่ปรึกษา ศปป.๓ กอ.รมน.

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี…

เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๒

วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๒๒ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่…

จังหวัดจันทบุรีร่วมส่วนราชการออกตรวจสถานบันเทิงและสถานบริการ

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๐๐ น. จังหวัดจันทบุรีโดยที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี อำเภอสอยดาว…

บทความล่าสุด

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อสร้างความปรองดอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำมังคุดคุณภาพจันทบุรีสู่ภาคีเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันทั่วประเทศ

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำมังคุดคุณภาพ จากจังหวัดจันทบุรีไปประชาสัมพันธ์และมอบให้กับหน่วยงาน ชุมชน และภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศ ที่มาจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ณ HALL ๙ ศูนย์ประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  

News

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อสร้างความปรองดอง

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com