ข่าวกิจกรรม

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจันทบุรี ในภูมิภาคตะวันออก เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในจันทบุรี

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจันทบุรี ในภูมิภาคตะวันออก เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในจันทบุรี

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.30 น. ณ  อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี หรือ ททท.จันทบุรี บริเวณตรงข้ามห้างสรรพสินค้าโรบินสัน หลังธนาคารธนชาติจันทบุรีฝั่งตลาดมหาราช ททท.จังหวัดจันทบุรี ได้จัดให้มีพิธีเปิดอาคารสำนักงาน ททท.จังหวัดจันทบุรี อย่างเป็นทางการโดยมี นายวิบูลย์ นิมิตวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออก และนายพงษ์พัฒน์…

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้ ดูความมั่นคงสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในช่วงฤดูฝน พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัด จันทบุรีพร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัด จันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มจระเข้ของนายมณฑล สมิทธิกรกุล บ้านเลขที่ 47/1 หมู่ที่ 5 ถนนบำราศนราดูร ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี และ ฟาร์มจระเข้ของนายสุธี ชูเลิศ บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 2 ตำบล พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงมั่นคงของบ่อในการป้องกันมิให้เกิดปัญหาจระเข้หลุด รอดในพื้นที่สาธารณะและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในช่วงฤดูฝน ซึ่งจระเข้เป็นสัตว์ป่าสงวนตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 17 ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การตอนรับองคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี พร้อมชื่นชมการเรียนการสอนวิชาการควบคู่งานอาชีพให้เด็กมีความรู้ติดตัว

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณะครูอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี รับนักเรียนที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจ และสังคม ครอบครัวประสบปัญหา ขาดโอกาสทางการศึกษาเข้าเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดรูปแบบการศึกษาในลักษณะการศึกษาสงเคราะห์ให้นักเรียนอยู่ประจำในโรงเรียน ปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งสิ้น 536 คน มีบุคลากร ครู พนักงานราชการ ลูกจ้าง 55 คน ถึงแม้เด็กนักเรียนที่เข้าศึกษาที่โรงเรียนนี้จะเป็นเด็กด้อยโอกาสทางสังคม…

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com