ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ครัวเรือน กลุ่มลูกค้าธนาคารประชาชน (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ครัวเรือน กลุ่มลูกค้าธนาคารประชาชน (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ เทศบาลเขาวัว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ครัวเรือน กลุ่มลูกค้าธนาคารประชาชน (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)  

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสง สี เสียง สืบสานตำนานแห่พระบาท ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เมื่อพระเจ้าตากมาเมืองจันท์ ประจำปี ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสง สี เสียง สืบสานตำนานแห่พระบาท ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เมื่อพระเจ้าตากมาเมืองจันท์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมการสาธิตการทำอาหารเมนูหมูสร่งและมะม่วงน้ำปลาหวาน โดย ตุ่ม ชลิต และน๊อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมณ์  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสอยดาว นำพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสอยดาวร่วมสรงน้ำพระวัดต่างๆ ในพื้นที่อำเภอสอยดาว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสอยดาว นำพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสอยดาวร่วมสรงน้ำพระวัดต่างๆ ในพื้นที่อำเภอสอยดาว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้เพื่อสืบทอดประเพณีสงกรานต์และรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนส่งเสริมพระพุทธศาสนาของคนไทยให้คงอยู่สืบไป และยังเป็นการสร้างความสิริมงคลให้กับชีวิต  

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com