ข่าวกิจกรรม

ประชาชนจังหวัดจันทบุรีเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพ

ประชาชนจังหวัดจันทบุรีเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพ

  วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๓๐ น. ประชาชนจังหวัดจันทบุรีจากอำเภอเมืองจันทบุรี รวมจำนวน ๑๐๐ คน เดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ด้วยรถบัสปรับอากาศ ๒ คัน โอกาสนี้ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีตรวจสถานที่เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

  วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการให้บริการประชาชน

วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี…

บทความล่าสุด

ประธานเปิดโครงการ ประขารัฐร่วมใจเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคง

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ประขารัฐร่วมใจเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีวางปะการังเทียมเทิดพระเกียรติฯ

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ท่าเทียบเรือแบบเบ็ดเสร็จ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับ พลเรือโท รัษฎางค์ ธีรเนตร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ประธานในพิธีจัดวางปะการังเทียมเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ภายใต้โครงการ อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ซึ่งกรมประมง ร่วมกับ กองทัพเรือ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และจังหวัดจันทบุรี จัดพิธีวางปะการังเทียม จำนวน ๑,๙๙๒ แท่ง พร้อมทุ่นลอย ๑๕ ทุ่น ครอบคลุมพื้นที่ ๑๒.๙๖ ตารางกิโลเมตร เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ซึ่งมุ่งหวังให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้แก่ท้องทะเลจังหวัดจันทบุรี

News

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อสร้างความปรองดอง

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com