ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2560

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2560

วันพฤหัสบดีที่9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวเขาสอยดาวและงานกิ่งกาชาดอำเภอสอยดาว ประจำปี 2560

เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.30 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี…

บทความล่าสุด

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com