ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมเดินริ้วขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมเดินริ้วขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เชิญคนโทน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม โดยเวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นการเชิญคนโทน้ำอภิเษกลงจากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยนำไปวางบนรถเชิญน้ำอภิเษกซึ่งตั้งอยู่หน้ากระทรวงมหาดไทย และในเวลา ๐๗.๐๐ น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒…

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและร่วมขบวนแห่รถสงกรานต์ เนื่องในงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ปี 2562

วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และร่วมขบวนแห่สงกรานต์ ไปตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี  

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางหทัยรัตน์ น้อยสันเทียะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ณ จุดตรวจร่วมบนถนนสายหลัก และถนนสายรอง ของจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำของอุปโภค บริโภคไปมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่กู้ภัย และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งแนะให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์  

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com