ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนหนองตาคงพิทยา จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนหนองตาคงพิทยา จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 20 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นชนบทให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ จากท้องถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยในครั้งนี้ มีการออกให้บริการแก่ประชาชนของทุกหน่วยงาน สำนักงานเหล่ากาชาดมอบรถจักรยานตามโครงการเรียนดี มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย บริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาฟรีแก่ผู้สูงอายุ  นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้มอบทุนการศึกษามอบเงินแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมอีกด้วย…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ วังแซ้ม

วันที่ 19 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ วังแซ้ม จังหวัดจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ”

วันที่ 18 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ”…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี…

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ณ หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนศรียานุสรณ์จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกรายการสด โครงการเกษตรสมานฉันท์ ร่วมกันพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเทิดไท้องค์ราชินี

วันที่ 13 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกรายการสด โครงการเกษตรสมานฉันท์ ร่วมกันพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเทิดไท้องค์ราชินี จังหวัดจันทบุรี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี ภาพ/สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี

News

ขอเชิญร่วมพิธีฤกษ์ตอกเสาเข็มสร้างมณฑปฯ

วัดกระทิง จัดงานพิธีฤกษ์ตอกเสาเข็มสร้างมณฑปเก็บสรีระสังขารพระครูธรรมสรคุณ (เขียน ขนธฺสโร) ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงกตัญญุตา และให้สาธุชนได้ทราบถึงประวัติคุณความดี ตลอดจนน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระครูธรรมสรคุณ (เขียน ขนธฺสโร) โดยการสร้างสถานที่เก็บสรีระสังขารพระครูธรรมสรคุณ (เขียน ขนธฺสโร) และจัดทำพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมผลงานต่างๆ ที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมโดยทั่วไป โดยมีพล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร อดีตผู้บัญชาการทหารบก และนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี สามารถคลิกดาวน์ดหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2014/08/1231.pdf

News

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยฯ

จังหวัดจันทบุรี ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. จากเดิม บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี เป็น  บริเวณลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สามารถคลิกดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2014/08/9795.pdf  

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

d1

ของดีเมืองจันท์

รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับของดี ของขึ้นชื่อเป็นที่เชิดหน้าของเมืองจันท์ ที่เมื่อมีการกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ ก็รู้กันว่าของเหล่านี้ถ้าจะให้ดีต้องมาจากจันทบุรี.