ข่าวกิจกรรม

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ชวน ชิม ช้อป OTOP ท่องเที่ยวจันทบุรี สู่เวทีโลก”

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ชวน ชิม ช้อป OTOP ท่องเที่ยวจันทบุรี สู่เวทีโลก”

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 16.30 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ชวน ชิม ช้อป OTOP ท่องเที่ยวจันทบุรี สู่เวทีโลก” และได้รับเกียรติจากนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ โดยงานดังกล่าวกำหนดจัดระหว่างวันที่…

ผู้แทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผ่านนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 08.20 น. ผู้แทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผ่านนายวิทูรัช ศรีนาม…

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือชาวสวนผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช…

บทความล่าสุด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงเปิดอาคารโบราณสถานในบริเวณค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี และทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม

วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงเปิดอาคารโบราณสถานในบริเวณค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี และทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม ซึ่งโบราณสถานดังกล่าวประกอบไปด้วยอาคารที่พักทหารรักษาการณ์ฝรั่งเศส อาคารคลังพัสดุของทหารฝรั่งเศส อาคารกองบัญชาการของทหารฝรั่งเศส อาคารที่ขุมขังทหารฝรั่งเศส อาคารคลังกระสุนดินดำ คส.5-คส.6 ซึ่งฝรั่งเศสสร้างขึ้นเมื่อครั้งเข้ายึดเมืองจันทบุรี เมื่อ พ.ศ.2436 (ร.ศ. 112) ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในการนี้นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมภริยาเฝ้ารับเสด็จฯ  

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com