ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันที่ 27 พ.ย. 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “44 ปี ราตรีรามฯ จันท์” พร้อมมอบโล่รางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่น/ผู้ให้การสนับสนุนชมรมฯ และรางวัลขวัญใจรามจันท์

วันที่ 26 พ.ย. 2558 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “44 ปี ราตรีรามฯ จันท์” พร้อมมอบโล่รางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่น/ผู้ให้การสนับสนุนชมรมฯ และรางวัลขวัญใจรามจันท์  

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

News

ขอเชิญประชุม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด