ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์1,000รูป

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์1,000รูป

วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ ถนนเทศบาล 3 สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณร 1,000 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และจัดส่งข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรในครั้งนี้ไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงเป็นการสนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ที่ได้ริเริ่มโครงการ จันทบุรี…เมืองแห่งความสุข…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพบสื่อมวลชน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรมผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน ณ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีทำบุญ ประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร.จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร.จังหวัดจันทบุรี ณ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีทำบุญ ณ วัดโค้งสนามเป้า

วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน…

บทความล่าสุด

สรุปคำชี้แจงของหัวหน้า คสช. ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

คลิกที่แบนเนอร์ เพื่ออ่านสรุปคำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี

วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ซึ่งภายในประกอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์อัญมณีที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชีย ห้องจัดแสดงภาพยนตร์ 3 มิติ นิทรรศการอัญมณีบอกกล่าวเล่าเรื่องราวความรู้ของพลอยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นิทรรศการเมืองจันท์เมืองอัญมณี รวมทั้งการจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับราคายุติธรรมจากผู้ประกอบการโดยตรง จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี  

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ

สรุปคำชี้แจงของหัวหน้า คสช. ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

คลิกที่แบนเนอร์ เพื่ออ่านสรุปคำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

News

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ ตา่มคำสั่ง ที่ คสช 74/2557

จังหวัดจันทบุรี ขอแจ้งสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๑/ว๑๖๓๘ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ มาเพื่อทราบ หากมีข้อสงสัยขอให้ติดต่อสอบถาม กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๔๓๒๕ อนึ่งสำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2014/07/ปชสพ.pdf

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

d1

ของดีเมืองจันท์

รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับของดี ของขึ้นชื่อเป็นที่เชิดหน้าของเมืองจันท์ ที่เมื่อมีการกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ ก็รู้กันว่าของเหล่านี้ถ้าจะให้ดีต้องมาจากจันทบุรี.