ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” แก่ผู้ลงทะเบียนจิตอาสา

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” แก่ผู้ลงทะเบียนจิตอาสา

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562   เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” แก่ผู้ลงทะเบียนจิตอาสา ที่ลงทะเบียน ณ วัดพลับบางกะจะ เมื่อช่วง…

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การตอนรับองคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี พร้อมชื่นชมการเรียนการสอนวิชาการควบคู่งานอาชีพให้เด็กมีความรู้ติดตัว

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณะครูอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี รับนักเรียนที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจ และสังคม ครอบครัวประสบปัญหา ขาดโอกาสทางการศึกษาเข้าเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดรูปแบบการศึกษาในลักษณะการศึกษาสงเคราะห์ให้นักเรียนอยู่ประจำในโรงเรียน ปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งสิ้น 536 คน มีบุคลากร ครู พนักงานราชการ ลูกจ้าง 55 คน ถึงแม้เด็กนักเรียนที่เข้าศึกษาที่โรงเรียนนี้จะเป็นเด็กด้อยโอกาสทางสังคม…

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะลงพื้นที่ติดตามวางแผนแก้ปัญหาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก น้ำรอการระบายและท่วมผิวการจราจร บ้านเรือนประชาชน ซ้ำซาก

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมดูพื้นที่ ที่ประสบปัญหา น้ำรอการระบายจากสภาวะฝนตกหนัก ในพื้นที่ที่เกิดปัญหาซ้ำซาก เพื่อวางแผนเร่งด่วนในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีก ลดผลกระทบต่อราษฎร โดยจุดแรกเป็นพื้นที่บริเวณแอ่งกะทะหน้าสไลเดอร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง ทางจังหวัดร่วมกับเทศบาลเมืองท่าช้างได้เจรจาขอใช้ประโยชน์ที่ดินจากราษฎรในการเพิ่มช่องทางระบายน้ำ เตรียมเปิดช่องทางระบายน้ำกว้าง 4 เมตร จากถนนรักศักดิ์ชมูล จุดที่เกิดเหตุน้ำท่วมผิวจราจรซ้ำซากให้น้ำไหลลงคลองไปถึงคลองน้ำใสอย่างสะดวกยิ่งขึ้น / จุดที่ 2 บริเวณถนนสายพระยาตรัง ช่วงหน้าสหกรณ์ครู – ซอยคลองหลอด สี่แยกคลองน้ำใส ทาง ปภ.เขต 17 และ อบต.ท่าช้าง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำหากเกิดสภาวะฝนตกหนัก น้ำรอการระบาย ลงไปทางซอยคลองหลอด พร้อมทั้งขุดท่อครอสที่อยู่ริมถนนคอนกรีต 2 ข้างทางให้มีช่องทางน้ำระบายลงคลองน้ำใสได้เร็วขึ้น //…

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com