ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับคณะสื่อและเอเจนซี่ไทย-กัมพูชา ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (มหัศจรรย์เมืองจันท์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับคณะสื่อและเอเจนซี่ไทย-กัมพูชา ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (มหัศจรรย์เมืองจันท์)

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 19.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับคณะสื่อและเอเจนซี่ไทย-กัมพูชา ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (มหัศจรรย์เมืองจันท์) โดยมีการจัดกิจกรรม FAM TRIP เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ รวมถึงสินค้า และบริการต่างๆ ที่มีศักยภาพและสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างเอเจนซี่และผู้ประกอบการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ณ…

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 10/2559

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 10/2559 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2559 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 เวลา 19.23 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2559 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รับพระราชทานทุนการศึกษา ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน (ภาพข่าวในพระราชสำนัก)