ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พบปะสนทนาระหว่างหน่วยงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พบปะสนทนาระหว่างหน่วยงาน

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณหน้าเรือนรับรอง 6 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พลเรือตรีสิริบุญ สุคนธมาน รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พาสื่อมวลชนชมโครงการศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีนายสามารถ ลอยฟ้า…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม กปร. ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุม รับฟัง

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม กปร. ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี…

บทความล่าสุด

สรุปข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ

สรุปข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ดาวโหลดเอกสารคลิกที่นี่ การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติของรัฐมนาตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้สัมภาษณ์ทางเคเบิลทีวีจันทบุรี ( CTV )

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้สัมภาษณ์ทางเคเบิลทีวีจันทบุรี ( CTV ) นโยบายว่า จังหวัดจันทบุรี…เป็นเมืองแห่งความสุข… สุขทุกวันที่จันทบุรี… กล่าวถึงปัญหายาเสพติด สถานการณ์เริ่มดีขึ้น แต่ต้องเกาะติดปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้เสพยาเสพติด        

News

สรุปข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ

สรุปข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ดาวโหลดเอกสารคลิกที่นี่ การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติของรัฐมนาตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

News

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ./Gistda กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมการสำรวจและการแผนที่ สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมระบบขนส่งและการจราจรอัจฉริยะไทยและบริษัทเอกชน กำหนดจัดประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557 : geoinfoteh 2014 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอมเวนชันเซ็นเตอร์ และลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กทม. ขอเชิญผู้ที่สนใจโปรดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียด Gistda

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

d1

ของดีเมืองจันท์

รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับของดี ของขึ้นชื่อเป็นที่เชิดหน้าของเมืองจันท์ ที่เมื่อมีการกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ ก็รู้กันว่าของเหล่านี้ถ้าจะให้ดีต้องมาจากจันทบุรี.