ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์สืบสานการท่องเที่ยว 2 ภูมิภาค จันทบุรี – ลำปาง “สุดยอดของดีเมืองจันท์…สีสันตะวันออก” ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนไปชมภูมิทัศน์บริเวณช่วงณคร – ห้าแยกหอนาฬิกา

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์สืบสานการท่องเที่ยว 2 ภูมิภาค จันทบุรี – ลำปาง “สุดยอดของดีเมืองจันท์…สีสันตะวันออก” ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนไปชมภูมิทัศน์บริเวณช่วงณคร – ห้าแยกหอนาฬิกา

วันที่ 2 สิงหาคม 2558 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์สืบสานการท่องเที่ยว 2 ภูมิภาค จันทบุรี – ลำปาง “สุดยอดของดีเมืองจันท์…สีสันตะวันออก” ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนไปชมภูมิทัศน์บริเวณช่วงณคร – ห้าแยกหอนาฬิกา นั่งรถม้าเที่ยวรอบเมืองลำปาง จากนั้นไปเยี่ยมชมโรงงานปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด (SCG)…

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 18.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558 พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี เทิดพระเกียรติคุณใต้ฝ่าละอองพระบาท ซึ่งเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงพระราชวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญ ล้วนเป็นไปเพื่อบรรเทาทุกข์และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์  

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com