ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานกอล์ฟการกุศล

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานกอล์ฟการกุศล

วันที่ 21 กันยายน 2557 ณ สนามกอล์ฟมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟจันทบุรีไรเดอร์ เพื่อนำเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และอุปกรณ์กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนย่อยที่ 10 เทศบาลเมืองจันทบุรี  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดกิจกรรม CAR FREE DAY 2014

วันที่ 21 กันยายน 2557 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานงานลีลาศเพื่อสุขภาพ

วันที่ 20 กันยายน 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์ด นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี…

ชุดปฏิบัติการทำทันที (ททท.) ตรวจสอบพื้นดินทรุดตัว หมู่ 7 บ้านปึก

วันที่ 18 กันยายน 2557 ชุดปฏิบัติการทำทันที (ททท.) ของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำโดยนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี…

บทความล่าสุด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคมรุ่น 8

วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ วัดคมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคม รุ่นที่ 8 และบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ กลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมน่าเชื่อว่ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เข้าร่วมในโครงการในครั้งนี้ โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำผู้เข้ารับการอบรมร่วมกล่าวคำปฏิญาณ 3 ไม่ คือ 1.เราไม่ทำ 2.เราไม่ให้คนอื่นทำ และ 3 .เราเห็นใครทำเรายอมไม่ได้ หลังจากนั้นในภาคบ่ายผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับ และกล่าวบรรยายสรุป และเดินชมภายในเรือนจำ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้จะจัดการอบรมทั้งหมด 10 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายครบทั้ง 10 อำเภอ…

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 17 กันยายน 2557 นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดมะทาย ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นชนบทให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ จากท้องถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยในครั้งนี้ มีการออกให้บริการแก่ประชาชนของทุกหน่วยงาน  

News

งานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเกล้าอยู่หัว

ด้วยวันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดจันทบุรีจึงกำหนดจัดงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ขึ้น ในวันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี สามารถคลิกดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2014/09/11494.pdf

News

เพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – พ.ศ.2558

จังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ.ว่า ก.พ. ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ให้เพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – พ.ศ.2558 จำนวน 3 รายการ ทั้งนี้ หากส่วนราชการใดได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยใช้วุฒิที่ ก.พ. กำหนดต ก่อนวันที่ ก.พ.มีมติให้เพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้คัดเลือก ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามหนังสือที่อ้างถึงต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2014/09/11123.pdf

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

d1

ของดีเมืองจันท์

รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับของดี ของขึ้นชื่อเป็นที่เชิดหน้าของเมืองจันท์ ที่เมื่อมีการกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ ก็รู้กันว่าของเหล่านี้ถ้าจะให้ดีต้องมาจากจันทบุรี.