ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้สัมภาษณ์ทางเคเบิลทีวีจันทบุรี ( CTV )

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้สัมภาษณ์ทางเคเบิลทีวีจันทบุรี ( CTV )

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้สัมภาษณ์ทางเคเบิลทีวีจันทบุรี ( CTV ) นโยบายว่า จังหวัดจันทบุรี…เป็นเมืองแห่งความสุข… สุขทุกวันที่จันทบุรี… กล่าวถึงปัญหายาเสพติด สถานการณ์เริ่มดีขึ้น แต่ต้องเกาะติดปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้เสพยาเสพติด      …

บันทึกเทปรายการผู้ว่าฯ คุยกับประชาชน

บันทึกเทปรายการผู้ว่าฯ คุยกับประชาชน กล่าวถึงจังหวัดจันทบุรีได้รับเกียรติจาก กองประกวดมิสทีนไทยแลนด์ 2014 ในการเก็บตัวผู้เข้าประกวดและท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ เป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี และปี 2558…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า พร้อมคณะ

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมคณะ

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี…

บทความล่าสุด

สรุปข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ

สรุปข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ดาวโหลดเอกสารคลิกที่นี่ การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติของรัฐมนาตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานมอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสังคม “ ความรู้และทักษะการจัดองค์กรเพื่อสังคม ”

วันที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานมอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสังคม  “ ความรู้และทักษะการจัดองค์กรเพื่อสังคม ” โดยองค์กรศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชนจังหวัดจันทบุรี ได้เปิดให้มีหลักสูตรผู้ประกอบการสังคม โดยการถ่ายทอดองค์กรความรู้จากศิลปาจารย์มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนคนจันทบูรเป็นเวลาทั้งสิ้น 15 สัปดาห์ และได้จบหลักสูตรแล้ว 52 คน

News

สรุปข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ

สรุปข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ดาวโหลดเอกสารคลิกที่นี่ การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติของรัฐมนาตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

News

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ./Gistda กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมการสำรวจและการแผนที่ สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมระบบขนส่งและการจราจรอัจฉริยะไทยและบริษัทเอกชน กำหนดจัดประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557 : geoinfoteh 2014 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอมเวนชันเซ็นเตอร์ และลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กทม. ขอเชิญผู้ที่สนใจโปรดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียด Gistda

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

d1

ของดีเมืองจันท์

รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับของดี ของขึ้นชื่อเป็นที่เชิดหน้าของเมืองจันท์ ที่เมื่อมีการกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ ก็รู้กันว่าของเหล่านี้ถ้าจะให้ดีต้องมาจากจันทบุรี.