ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ของจังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี…

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ฝ่ายปกครองอำเภอท่าใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ฝ่ายปกครองอำเภอท่าใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานท่าเรือประมงบ้านเจ้าหลาว ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี หลังเกิดเหตุสะพานท่าเรือดังกล่าวได้ทรุดตัวและพังลงบริเวณปลายสะพานด้านซ้าย ส่งผลให้นักศึกษาซึ่งกำลังตักน้ำทะเลขึ้นมาทำงานวิจัยตกลงไปในน้ำและได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ได้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาต่อไป ซึ่งหลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าบริเวณทางขึ้นลงสะพานท่าเรือที่เป็นคอนกรีตมีการทรุดตัว และพังลงบางส่วน ซึ่งสะพานท่าเรือแห่งนี้มีสภาพเก่าใช้งานมากว่า ๒๐ ปี โครงสร้างที่เป็นเหล็กและคอนกรีตเกิดการผุกร่อน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของสะพาน เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อไป  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมพลังคนพิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัว ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ มณีแดงโฮมสเตย์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมพลังคนพิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัว ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครอบครัวของสตรีพิการและเด็กหญิงพิการในพื้นที่อำเภอขลุงและอำเภอแหลมสิงห์ จำนวน ๓๐ ครอบครัว    

News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ (ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ที่ทำการปกครอง

News

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อสร้างความปรองดอง

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com