ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2558 พร้อมมอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดดอกไม้ มอบป้ายตำบลเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ป้ายรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31/2558 “จันทบูรเกมส์”

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2558 พร้อมมอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดดอกไม้ มอบป้ายตำบลเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ป้ายรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31/2558 “จันทบูรเกมส์”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2558 พร้อมมอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดดอกไม้ มอบป้ายตำบลเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ป้ายรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่…

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รับมอบเงินสนับสนุนงาน“ ของดีเมืองจันท์ วันผลไม้…สีสันตะวันออก ” ในกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง โดยพระครูประดิษฐ์ศาสนการ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 12.40 น. ณ จุดทานผลไม้ฟรี ลานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รับมอบเงินสนับสนุนงาน“ ของดีเมืองจันท์ วันผลไม้…สีสันตะวันออก ” ในกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง โดยพระครูประดิษฐ์ศาสนการ จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อผลไม้ให้นักท่องเที่ยวทานฟรี ในงาน “ของดีเมืองจันท์ วันผลไม้ สีสันตะวันออก” และกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23 – 31 พฤษภาคม 2558  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรเสวนา “จากพลังประชาชน…สู่สภาพลเมือง” ในหัวข้อ พลังประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย จันทบุรีเมืองแห่งความสุข และรับมอบประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนนโยบาย จันทบุรีเมืองแห่งความสุข

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรเสวนา “จากพลังประชาชน…สู่สภาพลเมือง” ในหัวข้อ พลังประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย จันทบุรีเมืองแห่งความสุข และรับมอบประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนนโยบาย จันทบุรีเมืองแห่งความสุข วัตถุประสงค์เพื่อสานพลังภาคีพลเมืองสู่การจัดตั้งสภาพลเมืองจังหวัดจันทบุรี โดยมี ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง ปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน สมาชิกเครือข่ายภาคประชาคมร่วมรับฟังเสวนาจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com