ข่าวกิจกรรม

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมสามัญ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมสามัญ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.15 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมสามัญ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี โดยมีนางอัญชลี พงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี นำอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม…

บทความล่าสุด

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลที่เป็นประโยชน์กับประชาชน

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.45 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายกิติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จังหวัดจันทบุรี ได้ต้อนรับ นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 ที่เดินทางตรวจติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ของจังหวัดจันทบุรี / โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้นที่ประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3 / 2562 ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ…

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com