ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายดนัย มู่สา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายดนัย มู่สา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายดนัย มู่สา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก  

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองจันทบุรีที่ ๓ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี กองร้อยรักษาความสงบกองทัพเรือที่ ๓ และเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เข้าตรวจค้นเรือนจำจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๒๐ น. ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีที่ ๑ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองจันทบุรีที่ ๓ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี กองร้อยรักษาความสงบกองทัพเรือที่ ๓ และเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เข้าตรวจค้นเรือนจำจังหวัดจันทบุรีเพื่อกวาดล้างสิ่งของต้องห้าม สิ่งผิดกฎหมายที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าเรือนจำ และเพื่อป้องกันสกัดกั้นเครือข่ายการค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ผลปรากฏไม่พบยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโอกาสเดินทางมาประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจร ครั้งที่ ๑๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโอกาสเดินทางมาประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจร ครั้งที่ ๑๒ ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารสำนักงาน กปร. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง ๖ ศูนย์ และศูนย์สาขา โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานระหว่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกับรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการดำเนินงาน  

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com