ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมรับมอบสิ่งของ จากส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมรับมอบสิ่งของ จากส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมรับมอบสิ่งของ จากส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดจันทบุรี…

บทความล่าสุด

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ เขาคิชฌกูฏ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและเจตนารมณ์ของพระเถรานุเถระในอดีต ที่ต้องการให้การจัดกิจกรรมในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ ๑๔” โดยจัดระหว่าง วันที่ ๘ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ ๑๔” โดยจัดระหว่าง วันที่ ๘ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

News

ประกาศจังหวัดจันทบุรี รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ประกาศจังหวัดจันทบุรี รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ฯ

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com