ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ประชุมร่วมกับ พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการฯ รวมทั้งส่วนราชการ หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีเปิดโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ประชุมร่วมกับ พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการฯ รวมทั้งส่วนราชการ หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีเปิดโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ประชุมร่วมกับ พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการฯ รวมทั้งส่วนราชการ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี…

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ ผู้ว่า ฯ พบประชาชน ”

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ…

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสระฝึกอบรมและทดสอบการดำน้ำ “เดชพิรุฬห์” โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานพิธีเปิด ณ บริเวณอาคารสำนักงานกองโบราณคดีใต้น้ำ จันทบุรี

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสระฝึกอบรมและทดสอบการดำน้ำ “เดชพิรุฬห์” โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานพิธีเปิด ณ บริเวณอาคารสำนักงานกองโบราณคดีใต้น้ำ จันทบุรี ค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี      

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com