ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 30 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง หมู่ที่ 12 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ…

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ “ตะวันออกบอกกล่าว”

วันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น.ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ “ตะวันออกบอกกล่าว” โดยมีนโยบายว่า จันทบุรี…เป็นเมืองแห่งความสุข… สุขทุกวัน…ที่….จันทบุรี ออกอากาศ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในวันจันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 น.- 09.00น. และ ทีวีดาวเทียม ( PSI ) ช่อง 271 เวลา 08.30 น.- 09.00 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรมพบปะสังสรรค์ชมรมจันทบูรจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมเสม็ดงามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรมพบปะสังสรรค์ชมรมจันทบูรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดการประสานการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนราชการ  

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

d1

ของดีเมืองจันท์

รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับของดี ของขึ้นชื่อเป็นที่เชิดหน้าของเมืองจันท์ ที่เมื่อมีการกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ ก็รู้กันว่าของเหล่านี้ถ้าจะให้ดีต้องมาจากจันทบุรี.