ข่าวกิจกรรม

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลที่เป็นประโยชน์กับประชาชน

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลที่เป็นประโยชน์กับประชาชน

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.45 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายกิติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จังหวัดจันทบุรี ได้ต้อนรับ…

บทความล่าสุด

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้ารับรางวัล “ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ-เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ” Succes of Waste Separation – Change for Good

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา 08.30 น. ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้ารับรางวัล “ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ-เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ” Succes of Waste Separation – Change for Good จาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวโครงการบูรณะอาคารสงฆ์อาพาธฯ เชิญชวนร่วมสมทบทุนปรับปรุงอาคาร และพัฒนาระบบบริการพระภิกษุอาพาธ

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี วัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง )พร้อมด้วย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวโครงการบูรณะอาคารสงฆ์อาพาธ พัฒนาระบบบริการพระภิกษุอาพาธและโครงการก่อสร้างอาคารเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลพระปกเกล้า โดยโครงการบูรณอาคารสงฆ์อาพาธ ครั้งนี้ มุ่งเน้นการปรับปรุงพื้นที่เชิงอนุรักษ์ในส่วนของตัวอาคารให้สวยงาม เหมาะสมต่อการใช้งาน เพิ่มเติมพื้นที่รองรับงานศาสนกิจ และปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคารใหม่ อีกทั้งเพื่อหาทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ใหม่ให้สามารถรองรับการให้บริการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุอาพาธได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีช่องทางการร่วมบุญดังนี้ 1.บริจาคโดยตรงเพื่อตึกสงฆ์ที่มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า // 2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า เลขบัญชี 980-567-3529 ( ต้องระบุว่า…

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com