วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก 2561

คุณธรรมหลัก 4 ประการ

  - ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายฯ

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

PMQA 4.0

 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรี

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์   ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด 1. ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด : หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด   ที่ จบ 0017.2/ว 2008 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน(เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB 1) 2. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB…ข่าวกิจกรรม

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ออกสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส จันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากจังหวัดจันทบุรี และคณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า รวมทั้งตรวจหาสารตกค้างในผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ เพื่อ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า สร้างความเป็นธรรม รวมทั้งป้องกันการลักลอบนำเครื่องดื่มของมึนเมา และสินค้าหมดอายุรวมไว้ในกระเช้า และขอความร่วมมือจากผู้จำหน่ายให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ…

ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ นักเรียน นักศึกษา ในจันทบุรีร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ คน รัก คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดีบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันนเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561  ที่ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทุ่งนาเชยจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นประธานเปิดงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาด” ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสนามด้านหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรม วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดจันทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำนักกีฬาอาวุโสจากส่วนราชการ และภาคเอกชน 12 หน่วยงานในจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์ จันทบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำทีมผู้บริหารร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล สานสัมพันธ์ จันทบุรี ครั้งที่ 1 กระชับความสัมพันธ์ส่วนราชการ ภาคเอกชน ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายวิทูรัช ศรีนาม…

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นเกียรติต้อนรับนางวรรณภร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ เดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรม “พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จุลมณี 3 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นางวรรณภร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ เดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ และบรรยายพิเศษ ความสำคัญและหน้าที่ของเน็ตอาสาประชารัฐ และการใช้แอพพิเคชั่น เครือข่าย เน็ตอาสาประชารัฐ โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนที่เป็นบุคคล เน็ตอาสาประชารัฐ ให้การต้อนรับ และ ร่วมประชุม การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคม และเศรษฐกิจได้ดำเนินโครงการยกระดับ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศ และในส่วนของกิจกรรมที่ 1 การขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม ทั่วประเทศหรือเน็ตประชารัฐแล้วเสร็จ 24,700 หมู่บ้านเป้าหมาย และได้จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายเน็ตประชารัฐแก่ประชาชนมากกว่า 1…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม. 2561 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและ เด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2561 สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาธิคุณ ประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็ก ออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองตามพระประสงค์ และในปีการศึกษา 2561 ทรงประทานทุนให้กับเด็กออทิสติก เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจน และขาดโอกาสจากทั่วประเทศ จำนวน 10,633 คน และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ได้รับการจัดสรรโควตา จำนวน 102 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 510,000 บาท โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบทุนฯ และโอกาสนี้ ส่วนราชการ และ…

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com