คุณธรรมหลัก 4 ประการ

  - ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายฯ

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

PMQA 4.0

 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรี

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์   ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด 1. ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด : หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด   ที่ จบ 0017.2/ว 2008 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน(เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB 1) 2. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB…

คำกล่าวเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน

 ข่าวกิจกรรม

ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง ก้าว เพื่อพระปกเกล้า ระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง ก้าว เพื่อพระปกเกล้า ระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม  2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายแพทย์พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และ ดารานายแบบได้นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมกิจกรรมโครงการ ก้าว เพื่อพระปกเกล้า เพื่อรับบริจาคเงินจากประชาชนในการจัดหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงศูนย์มะเร็ง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะจัดวิ่งเพื่อการกุศลฯระหว่างวันที่ 14…

บทความล่าสุด

จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย และคลิปวีดิโอส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี หัวข้อ “วิถีจันท์ วิถีไทย” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2561

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม  2561 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2561 โดยมี ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการมอบรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประกวดในหัวข้อ วิถีจันท์ วิถีไทย ซึ่งภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายภายในจังหวัดจันทบุรี ที่แสดงให้เห็นถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของชาวจังหวัดจันทบุรี โดยได้เปิดรับสมัครคนงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีผู้ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวดจำนวน 244 ผลงาน และคลิปวิดีโอจำนวน 19 ผลงาน โดยพิจารณาตัดสินด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จนได้ผู้ชนะการประกวดทั้งสองประเภทเป็นจำนวน 13 รางวัลและสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย วิถีจันท์ วิถีไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด คือคุณณัฐพล…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย      

News

ขอเชิญร่วมงาน LANNA EXPO 2018

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com