ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวความพร้อมและการลงนามสัญญา การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (พ.ศ. 2559) “สุพรรณบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 9 – 19 มีนาคม 2559 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวความพร้อมและการลงนามสัญญา การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (พ.ศ. 2559) “สุพรรณบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 9 – 19 มีนาคม 2559 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องจุลมณี 1 โรงแรม เคพี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายมนตรี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก นายสุพจน์ แพทย์คุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พบปะเยี่ยมเยียนสื่อมวลชนแขนงต่างๆ

วันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 18.30 น. ณ ศูนย์สื่อสารมวลชน (PRESS…

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บันทึกเทปรายการ “ รัชกับดุ๊ก ทัวร์ซีรี่ ”

วันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 10. 30 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บันทึกเทปรายการ “ รัชกับดุ๊ก ทัวร์ซีรี่ ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ( ช่อง 5 ) ในวันพุธ ที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 12.10 น. หลังข่าวเที่ยงวัน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายวีระชัย ระกำทอง ผู้อำนวยการแขวงการทางจันทบุรี ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

วันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.40 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายวีระชัย ระกำทอง ผู้อำนวยการแขวงการทางจันทบุรี ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “จันทบูรเกมส์”

1. กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “จันทบูรเกมส์” 2. แผนที่ แผนที่จังหวัดจันทบุรี สนามแข่งขันกีฬา ที่พักกีฬาและเจ้าหน้าที่  แผนที่โดยรวมของจังหวัดจันทบุรี   แผนที่กิน เที่ยว รอบเมืองจันท์ แผนที่ร้านอาหารอิสลาม ใน อ.เมืองจันทบุรี  

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com