ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 28 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบธงอาเซียนให้กับนายอำเภอทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 28 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบธงอาเซียนให้กับนายอำเภอทั้ง10อำเภอของจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน ณ…

บทความล่าสุด

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี นำประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 28 สิงหาคม 2557 นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี นำประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี และคณะ เข้าพบ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ ครั้งที่ 8/2557

วันที่ 28 สิงหาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 8/2557 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยการจัดตกแต่งห้องประชุมในครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์จากวิทยาลัยสารพัดช่าง จันทบุรี  

News

ขอเชิญร่วมพิธีฤกษ์ตอกเสาเข็มสร้างมณฑปฯ

วัดกระทิง จัดงานพิธีฤกษ์ตอกเสาเข็มสร้างมณฑปเก็บสรีระสังขารพระครูธรรมสรคุณ (เขียน ขนธฺสโร) ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงกตัญญุตา และให้สาธุชนได้ทราบถึงประวัติคุณความดี ตลอดจนน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระครูธรรมสรคุณ (เขียน ขนธฺสโร) โดยการสร้างสถานที่เก็บสรีระสังขารพระครูธรรมสรคุณ (เขียน ขนธฺสโร) และจัดทำพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมผลงานต่างๆ ที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมโดยทั่วไป โดยมีพล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร อดีตผู้บัญชาการทหารบก และนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี สามารถคลิกดาวน์ดหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2014/08/1231.pdf

News

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยฯ

จังหวัดจันทบุรี ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. จากเดิม บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี เป็น  บริเวณลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สามารถคลิกดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2014/08/9795.pdf  

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

d1

ของดีเมืองจันท์

รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับของดี ของขึ้นชื่อเป็นที่เชิดหน้าของเมืองจันท์ ที่เมื่อมีการกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ ก็รู้กันว่าของเหล่านี้ถ้าจะให้ดีต้องมาจากจันทบุรี.