ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) และบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) และบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.45 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) และบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี…

บทความล่าสุด

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เข้าพบ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อรับโอวาทและคำอวยพร ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมประกวดแข่งขันดนตรีระดับนักเรียนภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 35

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 13.50 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เข้าพบ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อรับโอวาทและคำอวยพร ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมประกวดแข่งขันดนตรีระดับนักเรียนภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 35  

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เข้าพบ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อรับโอวาทและคำอวยพร ที่จะเดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ณ ประเทศโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 2 – 17 กรกฎาคม 2558

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เข้าพบ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อรับโอวาทและคำอวยพร ที่จะเดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ณ ประเทศโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 2 – 17 กรกฎาคม 2558  

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com