ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลดปริมาณขยะมูลฝอยภายใต้หลัก ๓Rs ตามแผนปฏิบัติการ  “ประเทศไทย ไร้ขยะ”

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลดปริมาณขยะมูลฝอยภายใต้หลัก ๓Rs ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ด่านถาวรบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลดปริมาณขยะมูลฝอยภายใต้หลัก ๓Rs ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี…

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดนิทรรศการ “เมืองไทยในอดีต เยือนถิ่นฐานวังในรัชการที่ ๗”

จันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “เมืองไทยในอดีต เยือนถิ่นฐานวังในรัชการที่ ๗” ณ พระตำหนักเทา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อบอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สภาพเหตุการณ์บ้านเมือง สถานที่สำคัญ ความเป็นอยู่ของผู้คน การเข้ามาของอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานั้น เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรำลึกถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของท้องถิ่นและประเทศไทย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ณ พระบรมราชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี (พระตำหนักเทา) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

News

การจัดพิธีเนื่องด้วยมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรฯ

การจัดพิธีเนื่องด้วยมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรฯ

News

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com