ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำส่วนราชการทุกส่วนราชการออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกประชาชนและเกษตรกร ในการพัฒนาอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำส่วนราชการทุกส่วนราชการออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกประชาชนและเกษตรกร ในการพัฒนาอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ วัดถ้ำสาลิกา หมู่ที่ 9 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ องค์กรภาคเอกชนออกให้บริการโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ…

นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานโครงการ ธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง ให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัด…

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และเก็บขยะ ณ หาดเก็บตะวัน ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ”

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดชมวิวเนินนางพญา ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” โดยจังหวัดจันทบุรีได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลระดับสากลอย่างยั่งยืน เชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี อาทิ ชายหาดคุ้งวิมาน จุดชมวิวบ้านหัวแหลม จุดชมวิวหินโคล่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ร่วมทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com