ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ยืนแถวตรวจพลสวนสนาม ของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัย และรู้จักความรับผิดชอบ ต่อตนเองและส่วนรวม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ยืนแถวตรวจพลสวนสนาม ของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัย และรู้จักความรับผิดชอบ ต่อตนเองและส่วนรวม

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ยืนแถวตรวจพลสวนสนาม ของผู้ต้องขัง ในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งชมการแสดงท่ากายบริหาร สิบท่าพญายม ของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ที่ผ่านการฝึกซ้อมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัย และรู้จักความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” รุ่นที่ ๓/๒๕๖๐ ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)

วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” รุ่นที่ ๓/๒๕๖๐ ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ภายใต้นโยบาย ๕ ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ ก้าวย่างที่ ๔ การพัฒนาจอตใจผู้ต้องขังด้วยหลักสูตรสัคคสาสมาธิ และ ก้าวย่างที่ ๕ การสร้างการยอมรับจากสังคม  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเข้าเฝ้ารับประทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโอกาสเสด็จไปทรงเป็น ประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเข้าเฝ้ารับประทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐ จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโอกาสเสด็จไปทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับราษฎรนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน

News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ (ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ที่ทำการปกครอง

News

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อสร้างความปรองดอง

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com