ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2557

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2557

วันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2557 พร้อมด้วย นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับผู้เข้ามาอวยพรปีใหม่

วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์

วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ…

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้า ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม” ครั้งที่ 5 ( ถนนคนเดินคน 3 แผ่นดิน )

วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น. ณ ตลาดการค้าชายแดน ไทย – กัมพูชา อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้า ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม” ครั้งที่ 5 ( ถนนคนเดินคน 3 แผ่นดิน ) โดยมี นายซิน คิม ที่ปรึกษาสมด็จเฮงสัมริน นายจัน สุพอล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายซก…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรีและผู้บังกับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายสุพจน์ แพทย์คุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี พลตำรวจตรี จรัล จิตเจือจุล เข้ามาอวยพรปีใหม่ แด่ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

d1

ของดีเมืองจันท์

รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับของดี ของขึ้นชื่อเป็นที่เชิดหน้าของเมืองจันท์ ที่เมื่อมีการกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ ก็รู้กันว่าของเหล่านี้ถ้าจะให้ดีต้องมาจากจันทบุรี.