ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ(ล้ง) และเกษตรกร ร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนเพื่อเกษตรกร “ผิดกฎหมาย ถ้าขายทุเรียน”

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ(ล้ง) และเกษตรกร ร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนเพื่อเกษตรกร “ผิดกฎหมาย ถ้าขายทุเรียน”

วันที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ตลาดผลไม้เนินสูง ตำบลเนินสูง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ(ล้ง) และเกษตรกร ร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนเพื่อเกษตรกร “ผิดกฎหมาย ถ้าขายทุเรียน”…

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธบารมีปกปัถพีธรรม ภ.ป.ร. และพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เสาร์ กน.ตสีโล

วันที่ 15 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ วัดเขาสุกิม ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จเททองพระประธานประจำอุโบสถวัดเขาสุกิม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2520 และวันที่ 6 เมษายน 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้จำลองพระพุทธบารมีปกปัถพีธรรม และอัญเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ประดิษฐานที่ผ้าทิพย์ เพื่อมอบแก่ผู้บริจาคเงินสร้างเจดีย์ เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี ใน พระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นพระพุทธบารมีปกปัถพีธรรม บัดนี้ได้ดำเนินการจัดสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับเมตตาจากสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์…

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com