PMQA 4.0

 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรี

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์   ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด 1. ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด : หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด   ที่ จบ 0017.2/ว 2008 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน(เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB 1) 2. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB…

คำกล่าวเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน

 

มาจันทบุรีทั้งที เที่ยวสวนไหนดี

การประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 8

  ชุดความรู้1.Article_Intro_to_ACMECS บทบาท ACMECS ของกระทรวงมหาดไทย ชุดความรู้2.ACMECSข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน จันทบุรี ซีนิค ฮาล์ฟมาราธอน ๒๐๑๘

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน จันทบุรี ซีนิค ฮาล์ฟมาราธอน ๒๐๑๘

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน จันทบุรี ซีนิค ฮาล์ฟมาราธอน ๒๐๑๘ ซึ่งจัดขึ้นที่หาดคุ้งวิมาน ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี สำหรับกิจกรรม จันทบุรี ซีนิค…

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา จากประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเต ๑๑ ประเทศ ซึ่งจะมีการคัดเลือกในทุก ๒ ปีครั้ง ซึ่งในปีนี้ถือเป็นการคัดเลือกครั้งที่ ๓ โดยคุณสมบัติที่สำคัญของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย คือ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓ หลังคาเรือน พร้อมมอบเงินและถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการดำรงชีพเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่  

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com