ข่าวกิจกรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล 9 ชนิด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล 9 ชนิด

วันที่ 13 กันยายน 2557 ณ สำนักสงฆ์โสมคีรี ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล 9 ชนิด โดยมี นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล 9…

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานงานวันเยาวชนแห่งชาติ จันทบุรี

วันที่ 12 กันยายน 2557 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี…

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานงานคนดีศรียานุสรณ์ฯ

วันที่ 12 กันยายน 2557 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “คนดีศรียานุสรณ์ฯ ประจำปีการศึกษา…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานเปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคมรุ่น4

วันที่ 11 กันยายน 2557 ณ วัดคมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ…

บทความล่าสุด

งานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเกล้าอยู่หัว

ด้วยวันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดจันทบุรีจึงกำหนดจัดงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ขึ้น ในวันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี สามารถคลิกดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2014/09/11494.pdf

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี แสดงความยินดีรองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และ เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรี

วันที่ 10 กันยายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปลัดจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือตรี สานนท์ ผะเอม (นว.) รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ และร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือตรี เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์ เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

News

งานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเกล้าอยู่หัว

ด้วยวันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดจันทบุรีจึงกำหนดจัดงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ขึ้น ในวันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี สามารถคลิกดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2014/09/11494.pdf

News

เพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – พ.ศ.2558

จังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ.ว่า ก.พ. ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ให้เพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – พ.ศ.2558 จำนวน 3 รายการ ทั้งนี้ หากส่วนราชการใดได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยใช้วุฒิที่ ก.พ. กำหนดต ก่อนวันที่ ก.พ.มีมติให้เพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้คัดเลือก ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามหนังสือที่อ้างถึงต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2014/09/11123.pdf

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

d1

ของดีเมืองจันท์

รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับของดี ของขึ้นชื่อเป็นที่เชิดหน้าของเมืองจันท์ ที่เมื่อมีการกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ ก็รู้กันว่าของเหล่านี้ถ้าจะให้ดีต้องมาจากจันทบุรี.