ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งประดิษฐานภายในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี โดยเรือนจำจังหวัดจันทบุรีได้จัดสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไว้เป็นที่สักการะของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ต้องขัง และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการส่งออก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี…

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดอบรมนายจ้าง/สถานประกอบการ

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๕ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมนายจ้าง/สถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกำหนดการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับที่ปรึกษา ศปป.๓ กอ.รมน.

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี พลตรี เรวัตร พิชิตโชคอนันต์ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๓ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.๓ กอ.รมน.) และคณะ เข้าพบนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี ในโอการเดินทางมาเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบสถานการณ์ด้านการทำประมงผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

News

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อสร้างความปรองดอง

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com