PMQA 4.0

 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรี

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์   ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด 1. ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด : หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด   ที่ จบ 0017.2/ว 2008 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน(เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB 1) 2. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB…

คำกล่าวเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน

 

มาจันทบุรีทั้งที เที่ยวสวนไหนดี

การประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 8

  ชุดความรู้1.Article_Intro_to_ACMECS บทบาท ACMECS ของกระทรวงมหาดไทย ชุดความรู้2.ACMECSข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย พลเรือโท สังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พลเรือตรี วีระชาติ ชั้นประเสริฐ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) พลตำรวจตรี จรัล จิตเจือจุน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี พันเอก จักรพงษ์ ศรีสุวรรณ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๙ ร่วมแถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย พลเรือโท สังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พลเรือตรี วีระชาติ ชั้นประเสริฐ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) พลตำรวจตรี จรัล จิตเจือจุน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี พันเอก จักรพงษ์ ศรีสุวรรณ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๙ ร่วมแถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย พลเรือโท สังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พลเรือตรี วีระชาติ ชั้นประเสริฐ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) พลตำรวจตรี จรัล…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน จันทบุรี ซีนิค ฮาล์ฟมาราธอน ๒๐๑๘

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี…

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ในโอกาสเดินทางมาเป็นองค์ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมทำบุญสร้างอาคารปัญญาวราภรณ์ โรงพยาบาลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดป่าคลองมะลิ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ในโอกาสเดินทางมาเป็นองค์ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมทำบุญสร้างอาคารปัญญาวราภรณ์ โรงพยาบาลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา จากประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเต ๑๑ ประเทศ ซึ่งจะมีการคัดเลือกในทุก ๒ ปีครั้ง ซึ่งในปีนี้ถือเป็นการคัดเลือกครั้งที่ ๓ โดยคุณสมบัติที่สำคัญของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย คือ…

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com