ข่าวกิจกรรม

กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนจากกัมพูชา เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนจากกัมพูชา เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐของกัมพูชา เข้าเยี่ยมคารวะ นายสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี    

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ครั้งที่ 8/2557

วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 นายสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ครั้งที่…

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บันทึกเทปถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจันทบุรี บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา…

บทความล่าสุด

การประชุม กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2557

วันที่ 1 ก.ค. 2557 -ระเบียบวาระการประชุม - ข้อสั่งการ/ข้อราชการ - รายงานการประชุม

จังหวัดจันทบุรีเปิดให้ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557  ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีร่วมกับหน่วยบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กอ.รมน.ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานจัดหางาน สำนักงานสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดให้บริการศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service ณ พุทธมณฑล ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนในการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมาย แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานตามนโยบายของ คสช.โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์ ที่จะให้บริการไปจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2557  และสามารถรองรับแรงงานต่างด้าวได้วันละประมาณ 600 คน โดยจังหวัดจันทบุรีคาดจะมีผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าวมาขอจดทะเบียนประมาณ 18,000 คน    

News

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ ตา่มคำสั่ง ที่ คสช 74/2557

จังหวัดจันทบุรี ขอแจ้งสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๑/ว๑๖๓๘ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ มาเพื่อทราบ หากมีข้อสงสัยขอให้ติดต่อสอบถาม กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๔๓๒๕ อนึ่งสำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2014/07/ปชสพ.pdf

News

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.จันทบุรี ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.จันทบุรี ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถคลิกดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.chanthaburi.go.th/new/wp-content/uploads/2014/07/กฟฟ.pdf

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

d1

ของดีเมืองจันท์

รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับของดี ของขึ้นชื่อเป็นที่เชิดหน้าของเมืองจันท์ ที่เมื่อมีการกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ ก็รู้กันว่าของเหล่านี้ถ้าจะให้ดีต้องมาจากจันทบุรี.