คุณธรรมหลัก 4 ประการ

  - ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายฯ

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

PMQA 4.0

 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรี

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์   ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด 1. ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด : หนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด   ที่ จบ 0017.2/ว 2008 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน(เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB 1) 2. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB…

คำกล่าวเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน

 ข่าวกิจกรรม

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธีเปิดงาน การจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงปีประจำปี 2561

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธีเปิดงาน การจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงปีประจำปี 2561

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ  วัดจันทนาราม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ได้จัดให้มีพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยมีพระธรรมเมธีเจ้าอาวาสวัดจันทนาราม เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุติจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธีเปิดงาน การจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมสถาบันครอบครัว…

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล และ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีคอยดูแล อำนวยความสะดวกประชาชนที่มาขอลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ทยอยเดินทางมาลงทะเบียน เพื่อร่วมกิจกรรม ปั่นจักยาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว อย่างต่อเนื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดจุดอำนวยความสะดวกประชาชนเพิ่มที่ห้องประชุม 1…

คณะนักวิ่งโครงการ “หมอชวนวิ่ง” เข้าสู่พื้นที่จังหวัดจันทบุรีแล้ว ขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมออกกำลังกายตลอดเส้นทางและ จะแวะพักที่คลองภักดีรำไพ ก่อนส่งต่อให้จังหวัดระยองในวันพรุ่งนี้

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 คณะนักวิ่งจากโครงการ “หมอชวนวิ่ง” สายภาคตะวันออก ที่เริ่มออกสตาร์ทจาก จังหวัดตราด เดินทางเข้าสู่พื้นที่จังหวัดจันทบุรีแล้ว…

บทความล่าสุด

นายพงพัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด นำทีมคณะนักกีฬาจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ จังหวัดเชียงราย

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายพงพัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำทัพนักกีฬาจังหวัดจันทบุรี ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแก่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ จังหวัดเชียงรายโดยมี ดร.วีรศักดิ์ โคว้สุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิด ซึ่งขบวนนักกีฬาเดินเข้าสนามตามลำดับภูมิภาค เริ่มด้วยภาคใต้นำด้วยจังหวัด กระบี่ ตรัง และสงขลา ตามด้วยจังหวัดในภูมิภาคตะวันออกนำโดยจังหวัดระยอง ชลบุรี ตราดและขบวนของทัพนักกีฬาจังหวัดจันทบุรี ซึ่งนำทัพโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี พร้อมเอกลักษณ์ประจำของจังหวัดจันทบุรี นั้นคือการนำท๊อปฟี่ทุเรียน และทุเรียนกวน มาแจกนักกีฬาต่างจังหวัด และแจกผู้ชมรอบๆสนามอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง ซึ่งเมื่อขบวนของนักกีฬาจังหวัดจันทบุรี เดินเข้ามาในสนาม ได้มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ด้วยสปิริตของนักกีฬา เดินเข้าสู่สนามอย่างชุ่มฉ่ำทำ และตบท้ายด้วยขบวนนักกีฬาของจังหวัดเจ้าภาพ ซึ่งนำนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมขบวนเป็นจำนวนมาก สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ…

องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัด นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและราษฎร เกษตรกรให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังวัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการติดตาม เร่งรัดโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้กับราษฎรโดยเร็ว ต่อไป โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและราษฎร เกษตรกรให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ จากนั้น เวลา 16.30 น. องคมนตรี…

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com