ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาเอเซียกรังด์ปรีซ์ 2015 (Asian Grand Prix 2015) สนามที่ 3 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาเอเซียกรังด์ปรีซ์ 2015 (Asian Grand Prix 2015) สนามที่ 3 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาเอเซียกรังด์ปรีซ์ 2015 (Asian Grand Prix 2015) สนามที่ 3…

บทความล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี แถลงข่าวข้อมูลทุเรียนจังหวัดจันทบุรี ที่มีการ Forward จาก Application “wechat” ในประเทศจีน นครเซี่ยงไฮ้ ว่า“ ทุเรียนแช่ยาสีเหลือง 1 วัน และตากแห้ง แล้วค่อยทายาสีส้ม เพื่อเก็บความสดของทุเรียน ”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ จุดทานผลไม้ฟรี ลานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายนิอันนุวา สุไลมาน พานิชย์จังหวัดจันทบุรี นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดจันทบุรี นายสุรพงษ์ สุวรรณหิตาธร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี แถลงข่าวข้อมูลทุเรียนจังหวัดจันทบุรี ที่มีการ Forward จาก Application “wechat” ในประเทศจีน นครเซี่ยงไฮ้ ว่า“ ทุเรียนแช่ยาสีเหลือง 1 วัน และตากแห้ง แล้วค่อยทายาสีส้ม เพื่อเก็บความสดของทุเรียน ” ทำให้ยอดการนำเข้าทุเรียนในประเทศจีนลดลง 30-40 % และได้มีประกาศกงสุลฝ่ายเกษตร ณ นครเซี่ยงไฮ้ แจ้งว่า…

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดจันทบุรี นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน ทั้ง 10 อำเภอ นำผลไม้ที่เป็นผลผลิตจากสวนในจังหวัดจันทบุรี ทูลเกล้าฯถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดจันทบุรี นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน ทั้ง 10 อำเภอ นำผลไม้ที่เป็นผลผลิตจากสวนในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลองกอง สละ กล้วย ขึ้นทูลเกล้าฯถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.ดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้แทนรับมอบขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย และทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร  

1114

กินเที่ยวรอบเมืองจันท์

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com

travel

เที่ยวในเมือง

เที่ยวไหนดี…จันทบุรีมีทุกอย่าง   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.maneechan.com