บริการประชาชน
น้องกระต่าย
04.03
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
04.03
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อ่านพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) และน้อมถวายมุทิตาสักการะ แด่พระสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ๕ รูป ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาพุทธศาสตรดุษีบัณฑิต (พธ.ด.)

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดโค้งสนามเป้า อำเภอเมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อ่านพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) และน้อมถวายมุทิตาสักการะ แด่พระสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ๕ รูป ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาพุทธศาสตรดุษีบัณฑิต (พธ.ด.) ประกอบด้วย พระราชธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้า พระปลัดคำนวณ เจ้าอาวาสวัดเกาะเปริด พระครูปลัดไพบูลย์ เจ้าอาวาสวัดจันทร์แสงสี พระครูจารุเขมากร เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว และพระครูบวรสิริทัต เจ้าคณะตำบลคมบาง เจ้าอาวาสวัดห้องคูหา

ภาพกิจกรรมอื่นๆ