บริการประชาชน
น้องกระต่าย
13.15
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
13.15
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
สารจากพ่อเมืองจันทบุรี
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ... ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการจังหวัดจันทบุรี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส มีจิตสำนึกรับผิดชอบ มีความพร้อมรับผิดและปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ ...
อ่านเพิ่มเติม
คําขวัญประจําจังหวัด
น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี
ระบบสารสนเทศ
ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศจังหวัด
ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid -19 ของจังหวัดจันทบุรี ได้ที่ www.covid.chanthaburi.go.th
ไม่มีข้อมูล