บริการประชาชน
น้องกระต่าย
04.12
น้องกระต่าย
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
04.12
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
สารจากพ่อเมืองจันทบุรี
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ... ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการจังหวัดจันทบุรี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส มีจิตสำนึกรับผิดชอบ มีความพร้อมรับผิดและปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ ...
อ่านเพิ่มเติม
คําขวัญประจําจังหวัด
น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี
ระบบสารสนเทศ
ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศจังหวัด
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 ...
ไม่มีข้อมูล