ประชุมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษา

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษา

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ร่วมบริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาให้กับประชาชน ณ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอท่าใหม จังหวัดจันทบุรี

รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และให้คำปรึกษาแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และให้คำปรึกษาแก่ประชาชน