ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล