ข่าว / กิจกรรม

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้สั่งการให้ชุด ททท. จันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับเสียงรบกวนของสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่ได้รับการร้องเรียนมา

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบพื้นที่ขุดดิน ในพื้นที่บนเขาสูง บริเวณ หลังอบต. ตะกาดเง้า

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้สั่งการให้ชุด ททท. จันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณี          ารก่อสร้างอยู่ริมถนนแถวซอยศรีจันทร์ 2 มีเสียงดังรบกวนชาวบ้านตามที่มีผู้ร้องเรียนมา

 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ                                  ในโครงการ การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

(ประมวลภาพ) ชุด ททท. ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการในเขตพื้นที่ในความดูแล ตามนโยบายรัฐบาล

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งการให้ชุดปฏิบัติการทำทันที(ททท.) ตรวจสอบสารเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น

ผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี  ได้มอบสิ่งของและเสื้อผ้าที่ประชาชนร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศเนปาลให้แก่ผู้แทนกองบัญชาการบ้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด 

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  และปลัดจังหวัดจันทบุรี  ได้ให้โอวาทและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม

 

ภาพการทำงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี

 

 

อ่านข่าว/กิจกรรม หน้า : 1 | 2