ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้สั่งการให้ชุด ททท. จันทบุรี ตรวจสอบกรณี มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบปัญหาการก่อสร้างที่มีเสียงดังรบกวนชาวบ้าน ในบริเวณซอยศรีจันทร์ 2

                  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้สั่งการให้ชุด ททท. จันทบุรี ตรวจสอบกรณี ศูนย์ดำรงธรรมังหวัดจันทบุรี ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านกรณีสถานที่ก่อสร้างอยู่ริมถนนแถวซอยศรีจันทร์ 2 ซึ่งกำลังก่อสร้างได้สร้างความ  เดือดร้อนรำคาญ เช่น ดินเลอะเทอะ,เสียงดังรบกวน กับผู้อยู่ข้างเคียง ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า หน้างานก่อสร้างอาคารยังไม่ดำเนินการตามที่ทางราชการกำหนด เจ้าหน้าที่จึงแจ้งกับผู้รับเหมางานให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่มีข้อบังคับใช้อยู่ เพื่อป้องกันปัญหาเหตุเดื...อดร้อนรำคาญ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงหรือผู้ที่สัญจรผ่านไปมา เช่น บริเวรก่อสร้างต้องให้มีการป้องกันโดยรอบ   เช่น ทำเป็นรั้วสูงโดยรอบบริเวณก่อสร้าง,ต้องใช้วิธีการก่อสร้างที่ไม่เกิดเสียงดังเกินปกติที่ข้างเคียงรับได้,ต้องทำงานก่อสร้างไม่เกินเวลา  ที่ทางราชการกำหนด และอื่นๆ และทางศูนย์ดำรงธรรมังหวัดจันทบุรี ได้แจ้งให้ทางเทศบาลเมืองจันทบุรีดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับเจ้าของผู้ขออนุญาต  ก่อสร้างอาคารอีกทางหนึ่ง