ชุด ททท. ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการในเขต  อ. เมือง จ.จันทบุรี

                        เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 23.00 น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มีคำสั่งให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีพร้อมชุดทำทันที (ททท จันทบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสถานบริการในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองจันทบุรี ตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะป้องปรามการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด พบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะของพนักงานในร้าน เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้เสพเข้ารับการบำบัดที่โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ฝ่ายปกครอง กองร้อย อส.จ.จันทบุรีต่อไป

                         หากผู้ใดมีข้อสงสัยหรือพบเบาะแสในการกระทำความผิด ให้แจ้งมาได้ที่ ศดธ.จังหวัดจันทบุรี ที่เบอร์ 039-328333 หรือสายด่วน Hotline 1567