ชุด ททท. ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านเกมส์ที่มีการร้องเรียนมาที่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

                 เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2558 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มีคำสั่งให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีพร้อมชุด     ทำทันที (ททท.จันทบุรี) เข้าตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนร้านเกมส์ ที่อำเภอขลุง ปล่อยปละละเลยให้เด็กเข้าไปเล่นเกมส์ก่อนเวลาที่ทางราชการกำหนด พบร้านเกมส์ สเปชบาร์ และแพรวเกมส์ ปล่อยให้เด็กที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี เข้าใช้บริการภายในร้าน จำนวน 1 คน และเป็นเวลาใกล้ 14:00 น. จึงแจ้งเตือนกับทางร้านเกมส์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด มิฉะนั้นต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งมีความผิดตาม พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งมีความผิดทั้งโทษจำและปรับ
                ผู้ฝ่าฝืน นายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต ไม่เกินครั้งละ 90 วัน หรือเพิกถอนใบอนุญาต หากประชาชนทราบว่ามีร้านเกมส์ร้านใดที่ปล่อยให้เด็กเข้าไปเล่นในเวลาเรียน ให้แจ้งมาที่ ศดธ.จังหวัดจันทบุรี ที่เบอร์ 039-328333 หรือสายด่วน Hotline 1567     และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ที่เบอร์ 039-303298