(ประมวลภาพ) ชุด ททท. ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการในเขตพื้นที่ในความดูแล ตามนโยบายรัฐบาล

                    เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 22.00 น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้สั่งการให้ชุด ททท.      ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการในเขตพื้นที่ในความดูแล ตามนโยบายรัฐบาล