ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้สั่งการให้ชุด ททท. จันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับเสียงรบกวนของสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่ได้รับการร้องเรียนมา

                 จากการที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ได้รับการร้องเรียนกรณีสถานประกอบการสถานบริการส่งเสียงรบกวนรำคาญกับ  ประชาชนละแวกข้างเคียง นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จึงมีคำสั่งให้ ศดธ.จันทบุรี (ชุด ททท.จันทบุรี) ร่วมกับจนท. เทศบาลเมืองจันทบุรีให้นำเครื่องวัดเสียงไปลงพื้นที่จริง เพื่อวัดระดับเสียง โดยแบ่งเวลาวัดระดับเสียงของแหล่งกำเนิดคือ
    1.ช่วงที่ร้านเล่นดนตรีเสียงดัง เก็บค่าเป็นช่วงๆตั้งแต่ 23.00 น.จนถึงเวลา 02.00 น.
    2.ช่วงหลังร้านเลิกหรือช่วงที่ทางร้านหยุดเสียงดนตรีคือคาเสียงปกติธรรมชาติ เก็บค่าเป็นช่วงๆวัดจนถึงเวลา 04.00 น.
หลังจากนั้นนำค่ามาแปลงคำนวณเพื่อหาค่าเสียงรบกวนว่าเกินค่ามาตรฐานที่ทางราชการกำหนดไว้หรือไม่ (ประกาศกรมอนามัย เรื่องกำหนดมาตรฐานเหตุรำคาญ กรณีเสียงรบกวน ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ระดับเสียงรบกวนที่คำนวณได้มีค่ามากกว่า 10 เดซิเบลเอ ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ) ซึ่งจากการตั้งเครื่องวัดได้ค่าระดับเสียงรบกวนที่คำนวณได้เฉลี่ยประมาณ 33 เดซิเบลเอ ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ หลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป