ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบพื้นที่ขุดดิน ในพื้นที่บนเขาสูง บริเวณ หลังอบต. ตะกาดเง้า

                 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยอำเภอท่าใหม่ ,               อบต.ตะกาดเง้า , อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ,ทสจ ,ที่ดินจังหวัด ,ป่าไม้จังหวัด ,กอ.รมน.จว. ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ขุดดินตั้งอยู่บนเขา ซึ่งพื้นที่อยู่ทางด้านหลัง อบต. ตะกาดเง้า เป็นพื้นที่บนเขาสูง ผลการตรวจสอบพื้นที่ขุดดินมีเอกสารสิทธิ์ นส.3 ถูกต้อง และมีใบอนุญาตขุดดินจากทางอุตสาหกรรมและ ทาง อบต. ครบถ้วน แต่เมื่อเอาเอกสารหลักฐานต่างๆของอุตสาหกรรมมาตรวจสอบ ไม่พบเอกสารขอบเขตที่อนุญาตให้ขุดดินว่าทางการอนุญาตให้ขุดดินได้จุดไหนใน นส 3. เพื่อที่จะตรวจว่าทำการขุดตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่ หรือขุดตรงตามแบบวิศวกรรมความลาดชันหรือกันพื้นที่ข้างเคียงถูกต้องหรือไม่อย่างไร

                   เมื่อไม่มีหลักฐานมาตรวจสอบเนื่องจากทางอุตสากรรมอ้างว่าใบอนุญาตออกไปตั้งแต่ปี 2549 ก่อนที่จนท.จะย้ายมาทำหน้าที่ ขอนำเรื่องไปตรวจสอบที่สำนักงานหรือส่วนกลางก่อน ผลการตรวจสอบจะรีบรายงานให้ศดธ.ทราบโดยด่วนและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอุตสาหกรรมต่อไปตาม พรบ.โรงงาน และให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหยุดดำเนินการไว้ก่อนจนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น สำหรับ อบต. ก็ได้แจ้งผู้ขออนุญาตขุดดินให้หยุดดำเนินการขุดดินชั่วคราว ตามอำนาจ พรบ.ขุดดิน จนกว่าการสอบสวนทั้งหมดจะเสร็จสิ้น