ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งการให้ชุดปฏิบัติการทำทันที (ททท.) ตรวจสอบสารเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น

                    เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมเสพยาเสพติดในบริเวณชุมชนย่อยที่ 14 เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จึงได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการทำทันที (ททท.) ลงพื้นที่เพื่อ
ตรวจสอบจากการตรวจสอบของชุด ททท. จันทบุรีพบกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมกัน มีลักษณะต้องสงสัยจำนวน 5 คน จึงขอตรวจปัสสาวะหาสาร
เสพติด จากการตรวจสอบพบวัยรุ่นทั้ง 5 คนมีสารเสพติดในปัสสาวะ จึงนำตัวส่งกองร้อย อส.จ.จันทบุรีเพื่อเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูต่อไป