บริการประชาชน
น้องกระต่าย
01.50
น้องกระต่าย
สวัสดีค่ะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยคะ ถามน้องกระต่ายมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
01.50
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ตราประจำจังหวัด

เลือกภาษา : 

รูปกระต่ายอยู่ในดวงจันทร์ เปล่งแสงเป็นประกาย แสงจันทร์ หมายถึงความสวยงาม เยือกเย็น ละมุนละไม เปรียบได้กับความสงบ รื่นรมย์ และร่มเย็นเป็นสุขของภูมิภาคนี้ รูปกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของดวงจันทร์ ซึ่งชาวไทยทั่วไปเชื่อว่ามีอยู่เช่นนั้นมาแต่ดึกดำบรรพ์เช่นเดียวกับที่จันทบุรีเป็นเมืองโบราณมีชื่อปรากฎอยู่ในพงศาวดารมาตั้งแต่แรกสร้างกรุงศรีอยุธยา

จังหวัดจันทบุรีใช้อักษรย่อว่า "จบ"
The logo is rabbit in moon shine scintillation. Moonlight refer to beauty, calm, gentle liken to calmness, pleasantness and peacefulness of this region. The rabbit as the part symbol of moon which Thai belief that is available since prehistory as Chanthaburi is ancient city that named in historical record since firstly established Ayudhya Kingdom

Chanthaburi use abbreviation “ChorBor”
为兔子在发放光芒的月亮里的图画,月光,意思是美丽及宁静,比喻这一地区的和平,安康及快乐,兔子是月亮的一部分,泰国人一般从古时都如此相信,如同尖竹汶为古城,其名字从建立大城开始,就一直出现于历史记载里。

尖竹汶的缩写为“JB”